Chinese Young Man Passes Out After Playing Computer Games Non-Stop for 14 Days

หนุ่มจีนคลั่งเกมหมดสติ! ฟื้นขอหมอให้เปิดคอมพ์ 

Chinese youth becomes delirious and loses consciousness playing computer games. Upon waking he asks the doctor to turn on the computer (so he could play more).

หนุ่ม nùm – adolescent boy

จีน jeen – Chinese

คลั่ง klâng – crazy (insane); delirious

เกม gaym – game

หมดสติ mòt-​sà~​dtì – faint, lose consciousness)

ฟื้น féun regain – consciousness

เปิด bpèrt – turn on

คอมพ์ kom – computer

**********

หนุ่มจีนคลั่งเกม ไม่หลับไม่นอนเล่นติดกัน 14 วันฟุบ คาร้านเน็ตเข้าโรงพยาบาล

Crazy about (computer) games he went 14 days without sleeping or resting or leaving the (internet café). On the day of his collapse he was admitted to the hospital.

ไม่หลับ mâi làp  – didn’t sleep

ไม่นอน mâI non – didn’t sleep(rest)

เล่น lên – play

ติดกัน dtìt-​gan – joined

ฟุบ fúp – fall face down

ร้านเน็ต ráan nét – Internet café

เข้า kâo – enter

โรงพยาบาล rohng-​pá~​yaa-​baan – hospital

**********

 ฟื้นได้สติเรียกหมอบอก “เปิดคอมฯให้ที”  เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ว่า นายเซี่ย หนุ่มจีน วัย 21 ปี อาศัยอยู่กับแม่ในเขตหลูเจียง มณฑลอานฮุย เขาช่วยงานแม่ขายของในร้านค้าปลีกของที่บ้าน

When he awoke he said to the doctor “Turn on the computer.”  On the 5th of April Mr. Sia, a 21 year old Chinese man who lives with his mother in LooJiang in Monton, Ahuey went to help is mother in her business selling retail items for the house.

เรียก rîak – call

วัย wai – age

อาศัยอยู่ aa-​sǎi-​yòo – to live (at)

เขต kàyt – realm (range, region)

ช่วย chûay- help; lend a hand

งาน ngaan – work, job

แม่ mâe – mother

ขายของ kǎai-​kǒng – sell goods

ร้านค้า ráan-​káa – shop (store)

ปลีก bplèek – retail

**********

 เนื่องจากหลังจากจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังไม่สามารถหางานทำได้ 

He did this because after he had finished his education at university a year ago he was unable to get a job.

เนื่องจาก nêuang-​jàak – because of (due to)

หลังจาก lǎng-​jàak – after

จบ jòp – finish (e.g. schooling)

การศึกษา gaan-​sèuk-​sǎa – education

มหาวิทยาลัย má~​hǎa-​wít-​tá~​yaa-​lai – university

ปีที่แล้ว bpee-​têe-​láew – last year

สามารถ sǎa-​mâat – can (be able to)

หางานทำได้ hǎa ngaan tam dâi – to look for work (to do)

**********

 ทั้งนี้ เขาเริ่มเล่นเกมชื่อดังของจีน “เดอะ เวิลด์ ออฟ วอร์คราฟท์” ตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว

 So he started playing the popular computer game “The World of War Craft” from the month of October of last year.

ทั้งนี้ táng-​née – so that, in order that

เริ่ม rêrm – begin

เล่น lên – play (games, music, etc.)

เกม loan word – game

ชื่อดัง chêu-​dang – famous

ตั้งแต่ dtâng-​dtàe – from (since)

ต.ค. abbreviation for ตุลาคม dtù-​laa-​kom – October

 **********

 และเสพติดการเล่มเกมเรื่อยมาจนมักอยู่ในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในท้องถิ่นเป็นประจำ

and eventually got so addicted to the game that he continually stayed in the local internet café.

ติด dtìt – addict; addicted

อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ loan word – Internet café

ท้องถิ่น tóng-​tìn – local

เป็นประจำ bpen-​bprà~​jam – routine (habitual)

**********

 เขายังคงเล่นต่อเนื่องอยู่ที่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ จนกระทั่งเขาบอกพนักงานในร้านว่า รู้สึกมึนหัวเพราะเอาแต่เล่นเกมและไม่ได้รับประทานอาหารเลย เพราะไม่มีเงิน

He continued to play at the internet café until he told a worker there that he felt woozy because he hadn’t eaten anything since he had run out of money.

ต่อเนื่อง dtòr-​nêuang – continual (continuous)

จนกระทั่ง jon-​grà~​tâng – till; until

พนักงาน pá~​nák-​ngaan – employee; worker

รู้สึก róo-​sèuk – feel

มึนหัว meun-​hǔa – dizzy; groggy (from lack of sleep)

รับประทานอาหาร ráp-​bprà~​taan-​aa-​hǎan – dine (have a meal); eat

ม่มีเงิน mâi-​mee-​ngern – penniless

**********

 เขาต้องการเดินออกไปนอกร้านเพื่อซื้ออาหาร แต่ก็ไม่สามารถประคองร่างตัวเองไว้ได้ จนทรุดลงหมดสติ คาร้านเน็ต พนักงานต้องโทรศัพท์เรียกแม่ของเขาและรถพยาบาล

He wanted to leave the shop to get something to eat but was unable to stay on his feet and collapsed in the net shop. The shop employee called his mother and then an ambulance.

ต้องการ dtông-​gaan – want

นอก nôk – outside

เพื่อ pêua – for the purpose of

ซื้อ séu – buy

อาหาร aa-​hǎan – food

ประคอง bprà~​kong – support carefully, handle gently

ร่าง râang – body

ตัวเอง dtua-​ayng – one’s own self

ทรุด sút – relapse (fall back into illness); sag

ทรศัพท์ toh-​rá~​sàp – phone; telephone

เรียก rîak – call

รถพยาบาล rót-​pá~​yaa-​baan – ambulance

**********

 เมื่อเขาเข้ารับการรักษาและฟื้นขึ้น สิ่งแรกที่เขาถามแพทย์คือ “เปิดคอมพิวเตอร์ให้เขาที” เนื่องจากเขาต้องเล่นเกมทำคะแนนต่อเนื่อง แพทย์อึ้ง และไม่ยอมทำตาม จากนั้นจึงบอกให้เขาพักผ่อน

After he was given treatment and recovered the first thing he asked the doctor was to turn on the computer so that he could continue playing and scoring points. The doctor, at first speechless, then refused his request and told him he needed to rest.

รับ ráp – receive

การรักษา gaan-​rák-​sǎa – care (treatment)

สิ่ง sìng – thing

แรก râek- first

ทำคะแนน tam-​ká~​naen – score a point

อึ้ง êung – speechless

ไม่ยอม ยอม yom – (not) agree

ทำตาม tam-​dtaam – act on

พักผ่อน pák-​pòn – relax (rest)

Advertisements

This entry was posted in Thai Language, Thai Newspaper, Thai Vocabulary. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s